مرکز آموزش و پژوهش نیکان- وظایف اختصاصی
وظایف اختصاصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/16 | 
وظایف اختصاصی مرکز آموزش و پژوهش گروه خدمات سلامت گروه نیکان
 1. بررسی و تدوین سیاست ها و برنامه های مربوط به نظام پژوهشی در گروه خدمات سلامت نیکان
 2. برنامه ریزی و تلاش به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت های علمی پژوهشی و توسعه فرهنگ پژوهش در گروه خدمات سلامت نیکان
 3. بررسی و تعیین اولویت های عناوین پژوهشی گروه خدمات سلامت نیکان بر اساس پیشنهاد واحد ها
 4. برقراری ارتباط هدفمند سیستماتیک با محققین و مراکز علمی پژوهشی داخل و خارج کشور
 5. اتخاذ تدابیر در راستای افزایش بهره وری پژوهش ها در گروه خدمات سلامت نیکان
 6. ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری
 7. نظارت برایجاد و حسن عملکرد واحد های تحقیق و توسعه در واحد های اجرایی
 8. برنامه ریزی جهت شناسایی نخبگان در عرصه پژوهش و حمایت برای شکوفایی آنها در حوزه پژوهش
 9. بررسی صلاحیت واحد های مجری پژوهش و تایید قراردادهای پژوهشی با واحد های مذکور
 10. تهیه بانک اطلاعاتی از طرح ها و اطلاعات علمی پژوهشی و نشر و اطلاع رسانی نتایج علمی
 11. انجام امور دبیرخانه ای شورای پژوهش گروه خدمات سلامت نیکان
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش و پژوهش نیکان:
http://nerc.nikan.hospital/find.php?item=1.30.10.fa
برگشت به اصل مطلب